luthienlovemagic: (anime slash)
[personal profile] luthienlovemagic
Cím: Póló hajsza
Fandom: Generation kill/Gyilkos megszállás
Páros: Nate Fick x Brad Colbert
Korhatár: 14
Műfaj: one-shot
Kategória: humor, (pre)slash
Kikötés: Minden jog Evan Wright-ot és az HBO-t illeti. Nekem semmilyen anyagi hasznom nem származik a történet megírásából.
Megjegyzés: Készült Téli Mini Memés Mókára.
Megjegyzés 2: A sorozat a 2003-as iraki háború idején játszódik. Igaz történeten alapul.
Tartalom: Mikor is jönne rá egy katonára az öt perc, ha nem a bevetés előtt tíz perccel. Kiderül ebből az apró szösszenetből, hogy egy hadnagy is lehet idióta néha :)


Póló hajsza


Tíz perc múlva indulniuk kellett volna. Brad el sem tudta képzelni, mi ütött a rajparancsnokába, de hamar véget kellett vetni a hirtelen jött hülyeségének, mert hamarosan bevetésre indultak. Az öltözködési szabályok megkövetelték, hogy ne póló nélkül rohangáljon.

− Mi a fene üthetett, Fickbe? – kérdezte bosszúsan sofőrjét.

− Mit tudom én – lökte oda Ray.

− Nate, az isten szerelmére, add már vissza azt a pólót – szólt rá Colbert.

− Gyere és vedd el! – rántotta el Brad közeléből, mikor az érte akart nyúlni, majd rohanni kezdett.

− Na, ne csináld már! – rohant utána a másik.

Hajsza kezdődött a pólóért. Brad minél közelebb ért a célhoz, Nate annál ügyesebben tért ki, mint mikor a képző szívatta őket a közelharci kiképzésen. És Fick ebben jó tanoncnak bizonyult. Colbert nem tehetett mást, kockáztatott. Egy ugrással a másik férfin termet, és sikeresen ledöntötte a lábáról. Mindketten a földön kötöttek ki, kipirulva, zihálva. Nevettek. Hosszú napok óta ez volt az egyetlen megmosolyogtató momentum, és ők nem is akarták, hogy vége legyen. Csak néztek egymás szemébe. Egészen addig maradtak így, míg Sixta főtörzsőrmester rájuk nem ordított.

− Maguk meg mit hemperegnek itt! Colbert azonnal öltözzön fel!

− Igenis, uram – mosolyogtak fel rá.

A férfi a fejét rázva otthagyta őket. Nate felsegítette Bradet, rákacsintott, hozzávágta a pólóját, majd otthagyta. Colbert értetlenül nézett utána.

− Na, mi van, megvolt a násztánc, fiatalok? – vigyorgott Ray.

− Fogd be! – ült be a kocsiba bosszúsan Brad.

A csapat nevetése végigvisszhangzott az induló konvojon.
Vége

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2014

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
20212223242526
27282930   

Style Credit

  • Style: Seelie for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:04 am
Powered by Dreamwidth Studios