luthienlovemagic: (Default)
[personal profile] luthienlovemagic
Üdv mindenkinek!

Ezt az oldalt a Stories of LL társoldalaként hoztam létre. Elsősorban azért, ha az LJ valamiért bemondaná az unalmast, akkor itt is olvashatóak legyenek az írásaim. Másodsorban pedig bővíteném a dolgokat a cikkeimmel videóimmal is, amik az LJ-n az írásaim közé nem férnek oda. Remélem, az én és a ti szórakozásotokra :)

Üdv: LL
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2014

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
20212223242526
27282930   

Style Credit

  • Style: Seelie for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios